تبلیغات
apple id خبرنامه آنلاین ab-rafiee.com - فراغت از تحصیل و آزمون تکدرس
 
خبرنامه آنلاین ab-rafiee.com
درباره وبلاگ


این وبلاگ وابسته به سایت
http://www.ab-rafiee.com
می باشد و در جهت اطلاع رسانی فعالیت خود را به طور رسمی آغاز نموده است.

از این پس میتوانید جهت اطلاع از زمان برگزاری کلاس ها ، آزمون ها ، اخبار عمومی دانشکده و یا حتی مشاوره در زمینه انتخاب واحد و استاد با ما تماس بگیرید .

info@ab-rafiee.com

مدیر وبلاگ : مسئول
الف- فراغت از تحصیل

ب- آزمون تکدرس


1)      چنانچه دانشجویان مقطع كاردانی، كارشناسی ناپیوسته و كارشناسی پیوسته با یك عنوان درسی دانش آموخته


 شوند، می توانند در آزمون تكدرس مطابق مقررات زیر شركت نمایند:


الف- دانشجو در نیمسالی كه صرفا با یك عنوان درسی دانش آموخته می شود، مطابق مقررات اقدام به انتخاب واحد نماید .


ب- دانشجو صرفاً باید با یك عنوان درسی دانش آموخته گردد.


ج- دروس عملی، و آزمایشگاهی قابل ارائه به صورت تكدرس نمی باشد.


د- چنانچه در هر زمان مشخص شود كه دانشجو، بیش از یك عنوان درسی برای فراغت از تحصیل داشته


 است، نمره آزمون تكدرس( بدون استرداد شهریه) حذف شده و دانشجو موظف به گذراندن مجدد آن درس به


 همراه درسهای باقیمانده در قالب نیمسال تحصیلی خواهد بود.

2)      آزمون تكدرس به صورت معرفی به استاد و در طول سال بجز ایام امتحانات انجام می شود.


3)       چنانچه دانشجو موفق به كسب نمره قبولی در آزمون تكدرس گردد، در صورتی كه درس مذكور را در نیمسال قبلی انتخاب واحد ننموده باشد و سقف واحد در نیمسال قبل تكمیل نشده باشد برای آن نیمسال ثبت و دانش آموخته خواهدشد، در غیر این صورت دانش آموخته نیمسال بعد محسوب خواهد شد .

4)      چنانچه دانشجویی در یك درس(تا سه درس)، سه بار مردود شده باشد، به شرط فراغت از تحصیل می‌تواند همان دروس را به صورت معرفی به استاد انتخاب و بگذراند.د- صدور گواهینامه موقت پایان تحصیلات


1)      صدور گواهی موقت فقط با استفاده از فرمهای خام ارسالی از سازمان مركزی میسر است.

2)       الصاق هولوگرام پس از صدور و امضاء به گواهی موقت دانش آموختگان، توسط مركز استان الزامی می باشد.

3)       صدور دانشنامه پایان تحصیلات برای اتباع غیر ایرانی، توسط اداره كل خدمات آموزشی دانشگاه صورت می گیرد. بنابراین پرونده تحصیلی دانشجویان غیر ایرانی پس از اتمام تحصیلات و تسویه حساب، باید هر چه سریعتر (به منظور منقضی نشدن تاریخ اعتبار مدارك اقامت) به اداره كل خدمات آموزشی ارسال گردد.

4)       جهت تكمیل پرونده دانشجویان غیر ایرانی، علاوه بر كلیه مدارك داخل پرونده ، تصویر برابر اصل گذرنامه تحصیلی و ویزای تحصیلی یا كارت اقامت یا كارت خانوار معتبر الزامی است.هـ- صدور دانشنامه


1)      دانشنامه كلیه مقاطع تحصیلی، صرفا توسط اداره كل خدمات آموزشی و با امضای رئیس محترم دانشگاه و معاون محترم آموزشی صادر می شود.

2)       پس از صدور گواهی موقت، پرونده های دانشجویان مطابق دستور العمل های ارسالی آماده وبه
 به اداره كل خدمات آموزشی ارسال  می گردد.

3)      پرونده های ارسال شده باید مطابق چك لیست دانش آموختگی تكمیل و به اداره كل خدمات آموزشی ارسال گردد(پرونده های ناقص عودت داده می شود).

4)      دانشنامه دانش آموختگان در كلیه مقاطع پس از صدور به مركز محل تحصیل دانشجو ارسال      می شود. مدارک لازم پرونده تحصیلی براساس مقطع تحصیلی