apple id خبرنامه آنلاین ab-rafiee.com - فرمهای دانشجویی
 
خبرنامه آنلاین ab-rafiee.com
درباره وبلاگ


این وبلاگ وابسته به سایت
http://www.ab-rafiee.com
می باشد و در جهت اطلاع رسانی فعالیت خود را به طور رسمی آغاز نموده است.

از این پس میتوانید جهت اطلاع از زمان برگزاری کلاس ها ، آزمون ها ، اخبار عمومی دانشکده و یا حتی مشاوره در زمینه انتخاب واحد و استاد با ما تماس بگیرید .

info@ab-rafiee.com

مدیر وبلاگ : مسئول


ردیف

اداره تحصیلات تكمیلی

اداره ارزشیابی آموزشی اساتید

اداره برنامه ریزی آموزشی

كارشناسی ارشد

دكتری تخصصی

1

فرم درخواست استاد راهنما

فرم درخواست استاد راهنما

فرم حق الجلسه

فرم دروس كاروزی و كارآموزی

2

 فرم موافقت استاد راهنما

 فرم موافقت استاد راهنما

فرم حضور هفتگی اساتید

 فرم و  دستوالعمل دروس پروژه رشته های فنی مهندسی

3

فرم پیشنهادی پایان نامه

فرم پیشنهادی پایان نامه

 

 

4

فرم موافقت شورای تخصصی گروه

فرم موافقت شورای تخصصی گروه

 

 

5

فرم ابلاغیه شروع پایان نامه

فرم ابلاغیه شروع پایان نامه

 

 

6

فرم گزارش فعالیت پایان نامه

فرم گزارش فعالیت پایان نامه

 

 

7

فرم تایید پایان نامه توسط استاد راهنما

فرم تایید پایان نامه توسط استاد راهنما

 

 

8

فرم تایید پایان نامه توسط استاد مشاور

فرم تایید پایان نامه توسط استاد مشاور

 

 

9

فرم نتیجه داوری

فرم نتیجه داوری

 

 

10

فرم صورتجلسه دفاع

فرم صورتجلسه دفاع

 

 

11

فرم تسویه حساب پایان نامه

فرم تسویه حساب پایان نامه

 

 

12

فرم درخواست ایجاد رشته دوره های كارشناسی ارشد

فرم درخواست ایجاد رشته دوره های دكترا